Телефонна лінія «довіри» (06264) 3-10-13 щодня з 08.30 до 11.30, з 13.30 до 15.00, крім вихідних. «Гаряча лінія» відділу державної реєстрації актів цивільного стану (06264) 5-13-17, понеділок – четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця – з 08:00 до 15:45, крім вихідних. "Гаряча" лінія з питань діяльності оперативного штабу реагування на спроби рейдерських захоплень землі та зібраного врожаю на території Донецької області, (06264) 4-24-81, щодня, крім вихідних, з 09.00 до 11.30 та з 13.00 до 16.00, у п’ятницю з 09.00 до 11.30 та з 13.00 до 15.45.

 

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції У Донецькій області інформує про наступне.

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 860 «Про реалізацію експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Порядок № 860) Міністерством юстиції України розпочато прийом та розгляд заяв для проходження автоматизованого анонімного тестування щодо визначення професійної компетентності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та/або у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для здійснення функцій державного реєстратора.

 

До тестування, яке відбудеться у лютому 2019 року, будуть допущені особи, заяви яких надійшли до Міністерства юстиції України до 16 год. 00 хв. 08 лютого 2019 року.

 

Для проходження автоматизованого анонімного тестування фізичні особи, які мають намір здійснювати функції державних реєстраторів, подають до Мін’юсту відповідну заяву та засвідчену особистим підписом копію паспорта громадянина України (копії 1, 2 сторінок, сторінок зі штампами реєстрації місця проживання, а також інших сторінок за наявності інформації, відміток на них). Виходячи із загальних положень щодо засвідчення копій документів, на кожній сторінці копії паспорта проставляти: 1) відмітку «Згідно з оригіналом»; 2) дату засвідчення копії; 3) особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище.

 

Заява з додатком може бути подана до Міністерства юстиції України особисто за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10, або шляхом надіслання поштою за тією ж самою адресою.

ї

У разі виникнення запитань та для отримання додаткової інформації звертатися за телефоном 044 – 266–65–12, контактні особи: Ремінний Віктор, Воробей Марина та за телефоном 044 – 233–66–84, контактна особа: Михайлова Тетяна.

 

Детальніша інформація міститься на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланням: https://minjust.gov.ua/news/ministry/do-uvagi-osib-yaki-bajayut-otrimati-sertifikat-pro-pidtverdjennya-profesiynoi-kompetentnosti-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-rechovih-prav-na-neruhome-mayno-ta-ih-obtyajen-taabo-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib---pidpriemtsiv-ta-

Приклад заяви для проходження автоматизованого анонімного тестування щодо визначення професійної компетентності

Згода на обробку персональних даних

 

 

 

Приклад заяви для проходження автоматизованого анонімного тестування щодо визначення професійної компетентності

 

 

 

Міністерство юстиції України

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою:

_________________________________________,

_________________________________________,

(номер контактного телефону)

e–mail ___________________@_______________>

(заповнюється друкованими літерами)

                                                     ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у автоматизованому анонімному тестуванні для отримання Сертифіката про підтвердження професійної компетентності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

(зазначити сферу державної реєстрації)

Сертифікат про підтвердження професійної компетентності прошу видати мені наручно або надіслати на вищезазначену поштову адресу (обрати варіант).

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Додаток: засвідчена копія паспорта громадянина України на ___ арк.

згода на обробку персональних даних на ___ арк.

___ __________ 2019 р.

_____________

(підпис)

 

 

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я, ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

(___ ______________ 19__ року народження, паспорт серія ________ № ___________,

 

виданий __________________________________________________________________________),

 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та з метою забезпечення розгляду і опрацювання документів та інформації щодо мене у зв’язку з організацією визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державні реєстратори) відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а також з метою ведення бази персональних даних, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань організації визначення професійної компетентності державних реєстраторів даю згоду на:

обробку моїх персональних даних первинних джерел, зокрема відомостей про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про нагороди, відомостей про декларування доходів, зобов’язання фінансового характеру, про майновий стан, автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність та досвід роботи, професійні компетенції, особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, про перебування на військовому обліку, даних щодо стану здоров’я в межах, визначених законодавством, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), запису зображення (фото);

використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону (стаття 10 зазначеного Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди або вимог законодавства.

Зобов’язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

Про обробку персональних даних як будь–яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, поінформований.

Про права та обов’язки суб’єкта персональних даних, володільця і розпорядника  персональних даних та інших учасників таких правовідносин згідно із Законом України «Про захист персональних даних» поінформований.

 

___ ____________ 20__ р.                                                               _________________

                                                                                                                      (підпис)