Телефонна лінія «довіри» (06264) 3-10-13 щодня з 08.30 до 11.30, з 13.30 до 15.00, крім вихідних. «Гаряча лінія» відділу державної реєстрації актів цивільного стану (06264) 5-13-17, понеділок – четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця – з 08:00 до 15:45, крім вихідних. "Гаряча" лінія з питань діяльності оперативного штабу реагування на спроби рейдерських захоплень землі та зібраного врожаю на території Донецької області, (06264) 4-24-81, щодня, крім вихідних, з 09.00 до 11.30 та з 13.00 до 16.00, у п’ятницю з 09.00 до 11.30 та з 13.00 до 15.45.

                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                Наказ Головного територіального

                                                                                                                                управління юстиції у Донецькій області

                                                                                                                                від 07.08.2018 № 213/2

 

 

 

                                                                 План заходів

Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (апарату, територіальних відділів державної виконавчої служби та державної реєстрації актів цивільного стану) з попередження та профілактики корупційних правопорушень на ІІ півріччя 2018 року

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні особи

1

Організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь шляхом проведення роз’яснювальної роботи щодо виконання антикорупційного законодавства, а також відстеження змін і доповнень до нього, своєчасного інформування про них підлеглих

постійно

керівники структурних підрозділів апарату,

керівники

відділів ДВС, ДРАЦС

2

Надання структурним підрозділам за напрямками діяльності інформації про ідентифіковані та оцінені Міністерством юстиції України ризики та заходи з їх усунення, наведені у додатку до Антикорупційної програми на 2018 – 2020 роки (наказ Міністерства юстиції України від 26.04.2018 № 1290/5)

до 01.09.2018

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

3

Надання структурним підрозділам та працівникам ГТУЮ методичної та консультативної допомоги щодо виконання антикорупційного законодавства

за необхідністю

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

4

Проведення роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом надання письмових роз’яснень щодо:

-запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

-притягнення до відповідальності за порушення вимог фінансового контролю, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;

-типових помилок під час заповнення щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

до 01.10.2018,

до 01.11.2018,

до 01.12.2018

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

5

Аналіз стану дотримання структурними підрозділами апарату ГТУЮ, відділів ДВС, ДРАЦС вимог законів України «Про запобігання корупції» при проведені комплексних перевірок та перевірок за фактами вчинення корупційних діянь

протягом року згідно з графіком перевірок та у разі надходження інформації про факт вчинення корупційного діяння

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

6

Доведення плану перевірки дотримання антикорупційного законодавства до відома структурних підрозділів апарату ГТУЮ та відділів ДВС, ДРАЦС

не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення перевірки

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

7

Оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, друкованих засобів масової інформації та громадських формувань, оголошень про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, його результатів  

протягом року

Управління державної реєстрації,

управління персоналу

8

Оприлюднення плану заходів з попередження та профілактики корупційних правопорушень та інформації щодо його реалізації

протягом року

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

9

Поширення знань щодо застосування антикорупційного законодавства серед населення

щоквартально

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

10

Забезпечення умов для повідомлень про випадки корупції за допомогою

телефонної лінії «довіри», електронної поштової скриньки

постійно

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції,

11

Розгляд в межах повноважень повідомлень про виявлені факти вчинення працівниками апарату,   відділів ДВС, ДРАЦС корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, про реальний, потенційний конфлікт інтересів з метою виявлення та усунення причин і умов їх вчинення

постійно

керівники структурних підрозділів апарату,

керівники відділів ДВС, ДРАЦС,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

12

Проведення службових розслідувань та перевірок щодо кожного факту недодержання працівниками апарату, відділів ДВС та ДРАЦС, антикорупційного законодавства, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

за необхідністю

керівник ГТУЮ,

керівники структурних підрозділів апарату,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

13

Аналіз причин та умов вчинення корупційних правопорушень, порушень законодавства про державну службу, виявлених за результатами службових розслідувань та перевірок, визначення необхідних заходів для недопущення їх вчинення в подальшому

за необхідністю

керівник ГТУЮ,

керівники структурних підрозділів апарату ,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

14

Повідомлення правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні своїх обов’язків працівниками апарату, відділів ДВС, ДРАЦС

у разі виявлення

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

15

Ведення обліку працівників апарату, відділів ДВС, ДРАЦС, які були притягнуті або притягаються в установленому законом порядку до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

постійно

управління персоналу,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

16

Аналіз на колегіях, засіданнях, нарадах питань дотримання законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, стану роботи зі скаргами та повідомленнями про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень, результатів службових розслідувань та перевірок, реалізації плану заходів запобігання корупційним проявам

постійно

керівник ГТУЮ,

керівники структурних підрозділів апарату

17

Недопущення виникнення конфлікту інтересів, а у разі його виявлення, повідомлення безпосереднього керівника

не пізніше наступного дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів

державні службовці

18

Прийняття рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів

протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи реального чи потенційного конфлікту інтересів

керівник ГТУЮ

керівники структурних підрозділів апарату,

керівники відділів ДВС, ДРАЦС

19

Забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг у відповідності до положень Закону України «Про публічні закупівлі»

постійно

управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення,

тендерний комітет,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

20

Залучення до участі у проведенні внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції

за необхідності

керівник ГТУЮ

21

Повідомлення правоохоронних органів про виявлені під час проведення заходів з внутрішнього аудиту ознаки шахрайства, факти нецільового використання коштів чи розкрадання державного майна

у разі виявлення

головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

22

Забезпечення неупередженого конкурсного відбору, об’єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань

постійно

управління персоналу,

конкурсна комісія,

керівники структурних підрозділів апарату

23

Ознайомлення державних службовців при прийнятті на роботу з правилами етичної поведінки та попередження їх про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

постійно

управління персоналу

24

Забезпечення подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, працюючих в апараті та відділах ДВС, ДРАЦС

постійно

управління персоналу

25

Контроль за поданням декларацій особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які припиняють таку діяльність;

повідомлення Національного агентства з питань запобігання і виявлення корупції про виявлені факти їх неподання (несвоєчасного подання)

постійно

управління персоналу,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

26

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Головного територіального управління юстиції, територіальних відділах державної виконавчої служби, державної реєстрації актів цивільного стану, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»

постійно

управління персоналу,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

27

Недопущення покладення на головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції, головного спеціаліста з внутрішнього аудиту обов’язків, що не належать або виходять за межі їх повноважень чи обмежують виконання покладених на них завдань і функцій

постійно

керівник ГТУЮ

28

Недопущення втручання у діяльність головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції, головного спеціаліста з внутрішнього аудиту

постійно

керівник ГТУЮ

29

Участі у роботі колегії головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції

за необхідності

керівник ГТУЮ

30

Участь головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції у внутрішньому візуванні наказів Головного територіального управління юстиції з основних напрямків діяльності

постійно

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції