Телефонна лінія «довіри» (06264) 3-10-13 щодня з 08.30 до 11.30, з 13.30 до 15.00, крім вихідних

В Головному територіальному управлінні юстиції проводиться системна робота по організації особистого прийому та розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління ( зі змінами).

Діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від загального діловодства на державній мові, відповідно до Закону України «Про мову».

Дотримання вимог щодо забезпечення всебічного розгляду звернень та оперативного їх вирішення знаходиться на постійному контролі.

Організацію роботи по розгляду звернень та особистого прийому громадян здійснює відділ організаційної роботи, документування та контролю, а саме: начальник відділу, його заступник, 4 головних спеціаліста та 4 спеціаліста з обслуговування (документознавці).

Діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від загального діловодства на державній мові, відповідно до Закону України «Про мову».

Дотримання вимог щодо забезпечення всебічного розгляду звернень та оперативного їх вирішення знаходиться на постійному контролі.

Так, протягом 2015 року керівництвом Головного територіального управління юстиції прийнято 54 громадянина, у минулому році – 29.

Протягом 2016 року до Головного територіального управління юстиції  надійшло – 3451 звернення громадян,  за аналогічний період 2015 року – 2465, таким чином відбулось збільшення кількості надходження звернень громадян на 986 звернень.     

Протягом 2016 року до Головного територіального управління юстиції надійшло 8 колективних звернень громадян.

Станом на 30 січня 2016 року залишаються невирішеними в провадженні управління юстиції 105 звернень, термін розгляду по яких ще не наступив.

По наслідках розгляду звернення розподіляються наступним чином:

всього закінчено 3346 проваджень за зверненням та 105 – підлягають розгляду. Усі звернення розглянуто по суті.

Серед 3451 звернення 1985 звернень – контрольні (57% від загальної кількості звернень).

Із загальної кількості контрольних звернень 277 надійшли з Міністерства юстиції України, 1623 – з Урядової «гарячої» лінії, 2 – з Секретаріату Верховної Ради України, 10 – з Адміністрації Президента України, 31– із Донецької обласної державної адміністрації.

 

ПИТАННЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

       

Переважна кількість звернень, які надходять до Головного територіального управління юстиції – з питань виконання судових рішень та інших органів. Так, протягом 2016 року надійшло 2506 звернень громадян, з них – 459 повторних.

Основним питанням, що порушується громадянами у зверненнях є неотримання боргів з підприємств вугільного сектору економіки, які виникають з трудових правовідносин.

Крім того, існує ряд об'єктивних причин, які ускладнюють процес виконання рішень судів та інших органів. Так, на сьогоднішній день в правовому полі України діють певні правові норми, які прямо забороняють обертати стягнення на певні види майна, наприклад звернення стягнення на майно державних підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Значна кількість звернень стосується питань про стягнення коштів з Управління Пенсійного фонду України та Управління праці та соціального захисту населення, які є державними установами та фінансуються суто з державного бюджету згідно з бюджетною класифікацією.

До управління надходять звернення від заявників, які є боржниками за виконавчими провадженнями. Деякі звернення громадян надходять стосовно невиконання рішень суду за виконавчими провадженнями по яких ще не порушені строки здійснення виконавчого провадження, встановлені статтею 30 Закону України «Про виконавче провадження».

Невдосконаленою і ускладненою залишається процедура реалізації майна боржників, заарештованого під час здійснення виконавчого провадження, що спричиняє за собою затягування термінів виконання, переоцінку майна, зниження його ринкової вартості. Крім того, порядок розшуку майна, що діє, полягає у спрямуванні у відповідні органи запитів і отримання від них відповідей. На дану процедуру витрачається велика кількість часу, що приводить до уповільнення процесу виконання рішень. При виконанні рішень судів про стягнення сум з фізичних осіб, головними проблемними питаннями є: фінансова неплатоспроможність і відсутність у боржників майна, зміна місця проживання боржниками, неодноразове надання органами, що видають виконавчі документи (здебільшого податковими інспекціями, адміністративними комісіями та судами за протоколами органів ДАІ), невірних відомостей щодо фактичного місця проживання боржників, що значно уповільнює перебіг примусового виконання. Це породжує тривале невиконання таких рішень й надходження повторних звернень громадян.

Питання, порушені у зверненнях за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів стосуються розміру заборгованості по аліментах, порядку притягнення до кримінальної відповідальності боржників, місцезнаходження виконавчого листа або надходження його для виконання за місцем праці боржника, отримання довідки про неотримання аліментів для оформлення субсидій тощо. Більшість звернень з цього питання виникають у зв’язку з тим, що платники аліментів не регулярно або не в повному обсязі сплачують аліменти, ухиляються від їх сплати, не працюють або не мешкають за місцем реєстрації та фактичне місце мешкання неможливо встановити.

Велика кількість звернень пов’язана з визнанням господарським судом підприємств банкрутами та незадовільною діяльністю ліквідаційних комісій, арбітражних керуючих. Велика кількість громадян звертається за роз’ясненням про подальший порядок виконання судових рішень, про відсутність контролю з боку державних виконавців за діяльністю ліквідаційних комісій тощо.

Слід зазначити, що з громадянами, які є сторонами виконавчого провадження, постійно ведеться роз’яснювальна робота щодо реалізації їх права на ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, на отримання інформації про хід проведення виконавчих дій.

Окрім того, звернення громадян не завжди містять інформацію потрібну для ретельного їх розгляду, а саме, не зазначають назви та адреси юридичних осіб; прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи та мешкання фізичних осіб; в яке саме управління юстиції було направлено виконавчий лист для виконання; чи взагалі було постановлено рішення суду з порушеного заявником питання. На такі звернення надаються роз’яснення про необхідність надати більш повну інформацію для всебічного розгляду звернення, що також впливає на збільшення кількості звернень.

Протягом 2016 року до Головного територіального управління юстиції не надійшло жодного обґрунтованих звернення.

                                                                                                                  

З ПИТАНЬ РОБОТИ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ

 

Протягом 2016 року до Головного територіального управління юстиції надійшло 302 звернення громадян з питань роботи органів нотаріату, у порівнянні з 208, які надійшли за цей проміж часу у минулому році, тобто кількість звернень з питань нотаріату збільшилась на 94.

Надходження звернень громадян обумовлюється відсутністю єдиного тлумачення вимог чинного законодавства, наявністю суперечок в різних нормативно-правових актах, які регулюють одні й ті ж самі питання. Деякі державні нотаріуси працюють нетривалий час, мають незначний досвід. Все зазначене є об’єктивними причинами надходження заяв та скарг.

Поряд з тим, мають місце і суб’єктивні причини – неуважність деяких нотаріусів при підготовці документів, недостатнє роз’яснення прав та обов’язків громадян, надання неповних консультацій, ненадання громадянами, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій, всіх необхідних для цього документів, а іноді неправильне застосування норм чинного законодавства.

В кожному випадку надходження заяви чи скарги працівником відділу нотаріату витребується від нотаріуса письмове пояснення, оглядаються нотаріально посвідчені документи, копії яких долучаються до матеріалів звернення чи скарги, в ході бесіди із нотаріусом щодо причини виникнення заяви чи скарги, з’ясовуються питання вчинення або не вчинення ним відповідної нотаріальної дії, або відмови у її вчиненні, опрацьовується законодавство, яке регулює порядок вчинення певного виду нотаріальних дій, стягнення плати за вчинення нотаріальної дії. Після цього громадянину надається відповідь із посиланням на норми чинного законодавства. В необхідних випадках громадянам роз’яснюється їх право звернення до суду для вирішення спірних питань. В разі надходження скарг на грубощі з боку нотаріусів та їх нетактовну поведінку обов’язково з’ясовуються причини некоректної поведінки, нотаріуси запрошуються до керівництва управління юстиції або начальника відділу нотаріату, де їх суворо попереджають про неприпустимість такої поведінки та необхідність шанобливого ставлення до громадян. Також запроваджено практику розгляду скарг на дії нотаріусів із запрошенням до управління юстиції заявника та нотаріуса.

Переважна більшість звернень, в тому числі і скарг, має місце щодо оформлення спадкових прав. В своїх зверненнях громадяни просять надати роз’яснення щодо порядку оформлення спадщини особою, яка перебуває в місцях позбавлення волі; можливості спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка закликається до спадкоємства; можливості успадкування за заповітом земельної ділянки, в той час, як заповідано право на земельну частку (пай); проведення почеркознавчої експертизи для визнання заповіту недійсним; розподілу спадщини між спадкоємцями.

Однією з причин надходження повторних звернень є недостатня інформація, яку заявники викладають в своїх зверненнях, тому при розгляді таких звернень неможливо надати повну та вичерпну відповідь стосовно проблем, які турбують громадян. Також причинами надходження повторних звернень є незадоволення громадян результатами проведених посадовими особами управління юстиції перевірок законності вчинення нотаріальних дій, тому у повторних зверненнях вони порушують додаткові питання.

Для надання консультацій громадянам з питань нотаріату як державні, так і приватні нотаріуси приймають участь у консультативно-правових зустрічах, які кожний третій четвер місяця проводяться за участю працівників управління юстиції в різних містах та районах області. До складу громадських приймалень, утворених при територіальних управліннях юстиції входять як державні, так і приватні нотаріуси.

Протягом 9 місяців 2016 року до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області надійшло 1 обґрунтоване звернення з питань діяльності органів нотаріату.

Під час розгляду скарги Кашуби Н.О. на дії приватного нотаріуса Шабадаш Л.С. було встановлено, що приватним нотаріусом Маріупольського міського округу Шабадаш Л.С. на запит Маріупольської ОДПІ ГУ ДФСУ у Донецькій області від 03.11.2015 надано повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей за № 29961708 від 03.11.2015 про посвідчені довіреності на представництво на ім'я Кошуби Наталії Олександрівни.

Пунктом 3 Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5 в редакції, яка була чинною на момент видачі витягу приватним нотаріусом Шабадаш Л.С., було передбачено надання інформації з Єдиного реєстру у вигляді скорочених та повних витягів.

Скорочені витяги з Єдиного реєстру видаються Реєстратором та Адміністратором на письмовий запит будь-яких фізичних та юридичних осіб, складений за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Повні витяги з Єдиного реєстру видаються реєстратором – на письмовий запит (додаток 3) нотаріусів, осіб, щодо яких вчинялась нотаріальна дія; адміністратором – на письмовий запит суду, прокуратури, органів дізнання і слідства, у зв'язку з кримінальними, цивільними, адміністративними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні, а також Міністерства юстиції України, головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.

Таким чином, 03.11.2015 в порушення підпункту 3.3 пункту 3 Положення приватним нотаріусом Шабадаш Л.С. надано повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей на запит Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області.

При розгляді скарг встановлено, що договір купівлі-продажу квартири №53 в будинку № 160 по вул. Азовстальській у м. Маріуполі, укладений між Поповим В.Л. та Шабадаш Є.О. приватним нотаріусом Шабадаш Л.С. не посвідчувався. Факти, зазначені у скарзі щодо зазначеного договору, не підтверджуються, про що свідчать пояснення нотаріуса.

Також встановлено, що довіреність на представництво в суді посвідчена приватним нотаріусом Шабадаш Л.С. 24.04.2013 за реєстровим №429 від імені Неволіної Світлани Іванівни на ім’я Кашуби Н.О., у зв’язку з чим факти щодо посвідчення зазначеної довіреності на ім’я доньки нотаріуса не підтверджуються.

Так, за результатами розгляду зазначеної скарги на оперативній нараді було вирішено зупинити нотаріальну діяльність приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Шабадаш Лариси Семенівна з 24.05.2016 по 28.05.2016 включно для проходження підвищення кваліфікації та зобов’язати приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Шабадаш Л.С. пройти курси підвищення кваліфікації в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (колишній Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції) у м. Києві у період з 26 по 27 травня 2016 року згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів на 2016 рік.

Проводячи роботу по викорененню скарг громадян з питань роботи органів  нотаріату, Головним управлінням  юстиції приділяється  особлива увага додержанню строків розгляду, причинам виникнення звернень, ввічливому  та чемному  ставленню до громадян.

 

З ПИТАНЬ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОІ РЕЄСТРАЦІІ

 

Протягом 2016 року до Головного територіального управління юстиції надійшло 124 звернення з питань державної реєстрації, у порівнянні з 175, які надійшли за цей період у минулому році, тобто кількість звернень з питань роботи реєстраційної служби зменшилась на 51: з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 15 звернень; з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, друкованих ЗМІ та легалізації об’єднань громадян – 14 звернень, з питань роботи органів ДРАЦСу - 92.

Слід зазначити, що протягом 2016 року до Головного територіального управління юстиції не надійшло жодного обґрунтованого звернення.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТАНУ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

 

Як показують перевірки роботи зі зверненнями громадян, в районних, районних у містах, міськрайонних та міських управліннях юстиції, в цілому дотримуються вимоги Закону України «Про звернення громадян», приділяється достатня увага додержанню строків розгляду звернень громадян, питанню вдосконаленню роботи. Звернення, що надходять до управлінь юстиції, своєчасно реєструються і своєчасно надаються  мотивовані відповіді.

У відповідності з дорученням Міністерства юстиції України з 01.03.2009 в територіальних управліннях юстиції Донецької області запроваджена централізована реєстрації звернень громадян, що надійшли поштою або з особистого прийому щодо діяльності органів державної виконавчої служби у відповідному управлінні юстиції. Крім того, на підставі пункту 4.1 Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.12.2008 № 2274/5 діловодство за зверненнями громадян в органах державної виконавчої служби здійснюється окремо від загального діловодства у порядку, визначеному законодавством. У зв’язку з чим, з метою контролю за строками розгляду звернень громадян в органах державної виконавчої служби ведеться Журнал обліку звернень громадян.

Слід зазначити, що протягом 2016 року всі звернення, що надійшли до Головного управління юстиції, розглянуті з дотриманням вимог ст. 20 Закону України «Про звернення громадян».        

Працівниками Головного територіального управління юстиції постійно здійснюються заходи щодо зменшення повторних звернень громадян шляхом надання повних роз’яснень чинного законодавства, організації роботи правових громадських приймалень для незахищених верств населення, ведення практики вичерпного вирішення проблемних питань під час особистих прийомів, надання консультацій під час роботи прямих телефонних «лінії довіри» та «гарячої лінії», проведення засідань робочої групи та «днів контролю».

Спеціалістами Головного територіального управління юстиції здійснюється постійна робота по наданню роз’яснень підпорядкованим установам юстиції щодо своєчасного та якісного надання відповідей на звернення громадян, а також щодо організації прийому громадян. Так, протягом 2016 року підготовлено та надіслано до територіальних управлінь юстиції 4 узагальнення з питань роботи зі зверненнями громадян.

Крім того, проведено 2 семінарських заняття з керівниками структурних підрозділів апарату Головного територіального управління юстиції у Донецькій області з питань організації роботи, здійснення контролю за станом виконання актів та доручень, розгляду звернень громадян та юридичних осіб, організації особистого прийому громадян.

Протягом 2016 року у Головному територіальному управлінні юстиції проведено 4 «дні контролю» результатів розгляду звернень громадян.

Систематично працівниками Головного територіального управлінь юстиції здійснюються виступи в засобах масової інформації. Роз’яснюються вимоги Закону України «Про звернення громадян», надаються відповіді по найбільш актуальним питанням, з якими громадяни звертаються у своїх письмових зверненнях та під час особистих прийомів. Так, протягом 2016 року здійснено 336 виступів в пресі, на телебаченні та по радіо працівниками Головного територіального управління юстиції.

На виконання наказу начальника Головного управління юстиції у Донецькій області від 06.07.2007 року № 256/1 продовжує здійснювати роботу пряма телефонна  лінія «довіри».  Протягом звітного періоду 2015 року громадяни з а допомогою не звертались.        

Протягом поточного кварталу на прийом до правової громадської приймальні Головного управління юстиції звернулось 223 особи.          

Слід зазначити, що в Головному територіальному управлінні юстиції постійно здійснюється контроль за своєчасним розглядом звернень громадян. Щотижнево на апаратних нарадах при керівництві Головного територіального управління юстиції доповідається стан розгляду звернень громадян та розглядається моніторинг звернень, які знаходяться на контролі.

Аналіз статистичних даних за результатами моніторингу організації роботи та додержання законодавства про звернення громадян показують, що органами юстиції Донецької області використовуються різні форми роботи та методи зворотнього зв’язку з населенням, а також можливості засобів масової інформації щодо висвітлення роботи із зверненнями громадян. Крім того, створюються належні умови для забезпечення прийому та опрацювання звернень громадян.

 

 

В.о. начальника управління                                            Ю.В. Могильний