Телефонна лінія «довіри» (06264) 3-10-13 щодня з 08.30 до 11.30, з 13.30 до 15.00, крім вихідних. «Гаряча лінія» відділу державної реєстрації актів цивільного стану (06264) 5-13-17, понеділок – четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця – з 08:00 до 15:45, крім вихідних. "Гаряча" лінія з питань діяльності оперативного штабу реагування на спроби рейдерських захоплень землі та зібраного врожаю на території Донецької області, (06264) 4-24-81, щодня, крім вихідних, з 09.00 до 11.30 та з 13.00 до 16.00, у п’ятницю з 09.00 до 11.30 та з 13.00 до 15.45.

Документи, які подаються суб’єктом нормотворення разом з нормативно-правовим актом на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 

Відповідно до пункту 11 розділу ІІІ Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Головного територіального управління юстиції у Донецькій області від 26 липня 2016 року № 286/2, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 26 липня 2016 року за № 67/2135 (із змінами), разом з нормативно-правовим актом до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (далі – головне управління) подаються:

1) супровідний лист, у якому вказуються прізвище уповноваженого працівника суб’єкта нормотворення та номер його телефону. Супровідний лист підписується керівником суб'єкта нормотворення або його заступником;

2) оригінал пояснювальної записки (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п#n922) за формою, наведеною у додатку 4 до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (із змінами).

 

До неї долучається оригінал та завірена в установленому законодавством порядку копія висновку юридичної служби (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0826-11#o16) суб’єкта нормотворення, складеного за результатами проведеної юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта, за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 06 липня 2011 року № 1805/5 «Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2011 року за № 826/19564 (оригінал висновку після прийняття рішення з питань державної реєстрації повертається суб’єкту нормотворення);

 

3) відомості про чинні нормативно-правові акти з питання, що належить до сфери правового регулювання прийнятого нормативно-правового акта, інформація про строки приведення їх у відповідність до нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію, а також про нормативно-правові акти, що втрачають чинність у зв’язку з прийняттям цього акта;

 

4) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у контрольному стані та порівняльна таблиця;

 

5) відомості про офіційне погодження нормативно-правового акта із заінтересованими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов’язковим згідно із законодавством (оригінал, який після прийняття рішення щодо державної реєстрації повертається суб’єкту нормотворення, та дві копії).

 

У разі коли на державну реєстрацію суб’єкти нормотворення, акти яких підлягають державній реєстрації в головному управлінні, подають нормативно-правовий акт з питань, що стосуються демобілізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання, вони подають погодження з Антимонопольним комітетом України або його територіальними органами.

 

У разі коли на державну реєстрацію суб’єкти нормотворення, акти яких підлягають державній реєстрації в головному управлінні, подають нормативно-правовий акт з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, вони також повідомляють за формою, наведеною в додатку 1 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0381-05#n20) до Порядку, із доданням відповідних підтвердних документів (листів, аркушів зовнішнього погодження тощо) про позицію уповноваженого представника від профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від об'єднань організацій роботодавців щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій. При цьому необхідність врахування зазначених зауважень і пропозицій визначають суб’єкти нормотворення, які приймають цей акт.

 

У разі подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав осіб з інвалідністю, застосовується такий самий порядок підтвердження позиції громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

 

Якщо проект акта стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, разом з нормативно-правовим актом до головного управління подається висновок Державного агентства з питань електронного урядування про проведення цифрової експертизи за формою, визначеною в додатку 2-1 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п#n1827) до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (з 08.04.2019).

 

Якщо проект нормативно-правового акта, пов'язаний з використанням бюджетних коштів, суб’єктом нормотворення надається погодження з органами Державної аудиторської служби (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни» (підпункт 2 пункту 4);

 

6) оригінал та дві копії рішення ДРС про погодження проекту регуляторного акта (для регуляторних нормативно-правових актів);

 

7) оригінал та завірена в установленому законодавством порядку копія висновку про проведення антидискримінаційної експертизи (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-п#n30) за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів» (оригінал висновку після прийняття рішення з питань державної реєстрації повертається суб’єкту нормотворення);

 

8) оригінал та завірена в установленому законодавством порядку копія висновок про проведення гендерно-правової експертизи, (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-п#n65) за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 997 (оригінал висновку після прийняття рішення з питань державної реєстрації повертається суб’єкту нормотворення);

 

9) інформаційно-аналітичні матеріали з публічного обговорення проектів нормативно-правових актів (у разі необхідності).

 

10) відомості про внутрішнє погодження нормативно-правового акта, у тому числі позицію юридичної служби щодо подання цього акта до головного управління для державної реєстрації.

 

11) нормативно-правовий акт та матеріали до нього в електронній формі (надсилаються на е-адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

 

Пояснювальна записка, інформаційно-аналітичні матеріали з публічного обговорення проектів нормативно-правових актів підписуються керівником суб'єкта нормотворення або його заступником.

 

У разі відсутності керівника суб’єкта нормотворення розпорядчий документ підписується у порядку, встановленому пунктом 85 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55. При цьому суб’єкт нормотворення надає головному управлінню інформацію з цього питання, підтверджену відповідним структурним підрозділом суб'єкта нормотворення.

 

У разі якщо нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію повторно, а також якщо він прийнятий замість акта, у державній реєстрації якого відмовлено, у супровідному листі необхідно вказати дату і номер листа головного управління про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання або відмову в державній реєстрації.