Друк

 

Відділ судової роботи та міжнародного співробітництва є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та при здійсненні делегованих йому функцій керується Конституцією України, Законами України, міжнародними договорами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство юстиції України, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, наказами Міністерства юстиції України та наказами начальника Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та іншими нормативно-правовими актами.

 

До основних завдань відділу належить:

  1. участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;
  2. забезпечення представництва інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України або держави України в особі цих Органів в судах області під час розгляду справ в судах області, по яких ці Органи є учасниками судового процесу в статусі відповідача, позивача, третьої особи в сфері цивільного, адміністративного та господарського судочинства, в тому числі з вжиттям заходів щодо апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, прийнятих не на користь цих Органів;
  3. забезпечення представництва інтересів керівництва Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в судах області під час розгляду справ;
  4. забезпечення представництва інтересів Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (спільно з відповідним структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Донецькій області) в судах області під час розгляду справ;
  5. здійснення контролю за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів

Загальні нормативно-правові акти України:

 

Конституція України 28.06.1996

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004

Цивільний кодекс України від 16.01.2003

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991

Господарський кодекс України від 16.01.2003

Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005

Кодекс про адміністративні правопорушення від 01.12.1984

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001

Кодекс законів про працю від 10.12.1971

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015

Кодекс цивільного захисту населення від 02.10.2012

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016

Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010

Податковий кодекс України від 02.12.2010

 

Контроль за діяльністю судових експертів:

 

Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5