Телефонна лінія «довіри» (06264) 3-10-13 щодня з 08.30 до 11.30, з 13.30 до 15.00, крім вихідних

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного територіального

управління юстиції у Донецькій області

від 20.07.2017 № 215/2

 

План заходів
з попередження та профілактики корупційних правопорушень
в апараті Головного територіального управління юстиції у Донецькій області,
його відділах державної виконавчої служби, державної реєстрації актів
цивільного стану на 2017 рік

 

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні особи

1

Відстеження змін та доповнень, що вносяться до антикорупційного законодавства, своєчасне інформування про них підлеглих

постійно

керівники структурних підрозділів апарату,

керівники

відділів ДВС, ДРАЦС

2

Розгляд  положень антикорупційного законодавства при проведенні внутрішнього навчання серед працівників апарату, відділів ДВС, ДРАЦС

не менше одного разу на місяць

керівники структурних підрозділів апарату,

керівники

відділів ДВС, ДРАЦС

3

Обговорення ризиків та заходів з їх усунення, ідентифікованих Міністерством юстиції України корупційних та наведених у додатку до Антикорупційної програми (наказ Міністерства юстиції України від 27.02.2017 № 678/5)

до 01.09.2017

до 01.10.2017

керівники Управління державної реєстрації, Управління державної виконавчої служби,  відділу нотаріату,  відділу судової роботи та міжнародного співробітництва,

керівники

відділів ДВС, ДРАЦС

4

Надання структурним підрозділам та працівникам ГТУЮ роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства

за необхідністю

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

5

Надання письмових роз’яснень про застосування чинного законодавства з питань:

-         додаткових заходів фінансового контролю;

-         запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними;

-         обмеження спільної роботи близьких осіб;

-         правил етичної поведінки державних службовців

до 01.09.2017,

до 01.10.2017,

до 01.11.2017,

до 01.12.2017

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

6

Аналіз стану дотримання вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» в ході проведення комплексних перевірок у відділах ДВС, ДРАЦС та цільових перевірок у структурних підрозділах апарату, в тому числі:

-         дослідження змісту звернень та скарг, які надійшли, з метою виявлення інформації про можливе вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

-         дослідження матеріалів внутрішнього навчання  з вивчення положень антикорупційного законодавства;

-         проведення тестування державних службовців з метою оцінки рівня знань антикорупційного законодавства

протягом року згідно з графіками комплексних та цільових перевірок

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

7

Розробка планів перевірки дотримання антикорупційного законодавства в структурних підрозділах апарату та відділах ДВС, ДРАЦС, переліку питань для проведення тестування державних службовців

до 01.09.2017

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

8

Доведення плану перевірки дотримання антикорупційного законодавства до відома структурних підрозділів апарату та відділів ДВС, ДРАЦС

не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення перевірки

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

9

Оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації, необхідної для отримання  адміністративних послуг у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, друкованих засобів масової інформації та громадських формувань, оголошень про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби та його результатів   

протягом року

Управління державної реєстрації,

управління персоналу

10

Оприлюднення плану заходів з попередження та профілактики корупційних правопорушень та інформації про їх реалізацію

протягом року

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

11

Правове інформування населення з питань застосування антикорупційного законодавства

щоквартально

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

12

Реалізація зворотного зв’язку         з громадськістю за допомогою телефонної «лінії довіри»  

з 01.08.2017

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

13

Оприлюднення інформації про телефонну «лінію довіри» на:

- офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції;

- інформаційних веб-порталах міст та районів області;

- в приміщеннях відділів ДВС, ДРАЦС

до 01.08.2017,

до 01.09.2017,

до 15.08.2017

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції,

сектор зв’язків з громадськістю,

керівники відділів ДВС, ДРАЦС

14

Інформування працівників про можливість використання телефонної «лінії довіри» для  повідомлення про порушення іншими співробітниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»

до 15.08.2017

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

15

Ретельний розгляд усіх отриманих повідомлень про виявлені факти вчинення працівниками апарату,  відділів ДВС, ДРАЦС корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, про реальний, потенційний конфлікт інтересів з метою виявлення та усунення причин і умов їх вчинення

постійно

керівники структурних підрозділів апарату,

керівники відділів ДВС, ДРАЦС,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

16

Проведення службових розслідувань та перевірок щодо кожного факту недодержання працівниками апарату,  відділів ДВС, ДРАЦС законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

за необхідністю

керівник ГТУЮ,

начальник управління персоналу,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

17

Аналіз причин та умов вчинення корупційних правопорушень, порушень законодавства про державну службу, виявлених за результатами службових розслідувань та перевірок, визначення необхідних заходів для недопущення їх вчинення в подальшому

за необхідністю

керівник ГТУЮ,

керівники структурних підрозділів апарату ,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

18

Повідомлення правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні своїх обов’язків працівниками апарату, відділів ДВС, ДРАЦС

у разі виявлення

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

19

Ведення обліку працівників апарату, відділів ДВС, ДРАЦС, які були притягнуті або притягаються в установленому законом порядку до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

постійно

управління персоналу,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

20

Розгляд на колегіях, засіданнях, нарадах питань дотримання законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, стану роботи зі скаргами та повідомленнями про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень,  результатів службових розслідувань та перевірок,  реалізації плану заходів щодо запобігання корупційним проявам

постійно

керівник ГТУЮ,

керівники структурних підрозділів апарату

21

Недопущення виникнення конфлікту інтересів, а у разі його виявлення, повідомлення безпосереднього керівника

не пізніше наступного дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів

державні службовці

22

Прийняття рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів

протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи реального чи потенційного конфлікту інтересів

керівник ГТУЮ

керівники структурних підрозділів апарату,

керівники відділів ДВС, ДРАЦС

23

Запобігання нецільовому  використанню бюджетних коштів шляхом забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг у відповідності до положень Закону України «Про публічні закупівлі»

постійно

управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

24

Включення головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції до складу тендерного комітету

до 20.07.2017

керівник ГТУЮ,

голова тендерного комітету

25

Залучення до участі у проведенні внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції

за необхідності

керівник ГТУЮ

26

Повідомлення правоохоронних органів про виявлені під час проведення заходів з внутрішнього аудиту ознаки шахрайства, факти нецільового використання коштів чи розкрадання державного майна

у разі виявлення

головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

27

Забезпечення неупередженого конкурсного відбору, об’єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань 

постійно

управління персоналу,

конкурсна комісія,

керівники структурних підрозділів апарату

28

Ознайомлення державних службовців при прийнятті на роботу з правилами етичної поведінки та попередження їх про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

постійно

управління персоналу

29

Забезпечення подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, працюючих в апараті відділах ДВС, ДРАЦС

постійно

управління персоналу

30

Контроль за поданням працівниками ГТУЮ при звільненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями

постійно

управління персоналу

31

Проведення спеціальної перевірки  стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Головного територіального управління юстиції, територіальних відділах державної виконавчої служби, державної реєстрації актів цивільного стану, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»

постійно

управління персоналу,

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

32

Недопущення покладення на головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції, головного спеціаліста з внутрішнього аудиту обов’язків, що не належать або виходять за межі їх повноважень чи обмежують виконання покладених на них завдань і функцій

постійно

керівник ГТУЮ

33

Недопущення втручання у діяльність головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції, головного спеціаліста з внутрішнього аудиту

постійно

керівник ГТУЮ

34

Залучення до участі у роботі колегії головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції

за необхідності

керівник ГТУЮ

35

Участь головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції у внутрішньому візуванні наказів Головного територіального управління юстиції з основних напрямків діяльності

постійно

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції