Телефонна лінія «довіри» (06264) 3-10-13 щодня з 08.30 до 11.30, з 13.30 до 15.00, крім вихідних

Основним завданням спеціаліста з внутрішнього аудиту є надання об’єктивних і незалежних висновків, рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів; запобігання виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності Головного територіального управління юстиції у Донецькій області.

Діяльність спеціаліста з внутрішнього аудиту спрямована на надання оцінки діяльності об'єкта внутрішнього аудиту щодо:

- законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;

- дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном;

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи.

Нормативно-правові акти з внутрішнього аудиту:

Бюджетний кодекс України

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247

Інструкція з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України», затверджена наказом Міністерства юстиції від 06.11.2014 № 1864/5

Порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 298/5

Відповідно до Плану проведення внутрішнього аудитуголовногоспеціаліста з внутрішнього аудиту Головноготериторіального управління юстиції у Донецькій області на І півріччя 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області проведено внутрішній аудит за темою: «Оцінка діяльності установи щодо руху та збереження матеріалів і продуктів харчування, малоцінних та швидкозношуваних предметів» за 2013-завершений період 2016 року.

План проведення внутрішнього аудитуголовногоспеціаліста з внутрішнього аудиту Головноготериторіального управління юстиції у Донецькій області на ІІ півріччя 2016 року за наступними темами:

«Оцінка діяльності установи щодо дотримання вимог ст. 20 Закону України від 01.07.2010 № 2398-VI «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» щодо справляння мита та надання платних послуг»;

«Оцінка діяльності установи щодо дотримання вимог ст. 19 Закону України від 02.09.1993 №3425- XII «Про нотаріат» щодо справляння державного мита і платних послуг».