Телефонна лінія «довіри» (06264) 3-10-13 щодня з 08.30 до 11.30, з 13.30 до 15.00, крім вихідних. «Гаряча лінія» відділу державної реєстрації актів цивільного стану (06264) 5-13-17, понеділок – четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця – з 08:00 до 15:45, крім вихідних. "Гаряча" лінія з питань діяльності оперативного штабу реагування на спроби рейдерських захоплень землі та зібраного врожаю на території Донецької області, (06264) 4-24-81, щодня, крім вихідних, з 09.00 до 11.30 та з 13.00 до 16.00, у п’ятницю з 09.00 до 11.30 та з 13.00 до 15.45.

Основним завданням спеціаліста з внутрішнього аудиту є надання об’єктивних і незалежних висновків, рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів; запобігання виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності Головного територіального управління юстиції у Донецькій області.

Діяльність спеціаліста з внутрішнього аудиту спрямована на надання оцінки діяльності об'єкта внутрішнього аудиту щодо:

- законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;

- дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном;

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи.

Нормативно-правові акти з внутрішнього аудиту:

Бюджетний кодекс України

 

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001

 

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247

 

Порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України, затверджений наказом Міністерства юстиції від 16.02.2018 № 404/5

 

Порядок здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30.08.2017 № 2773/5

 

Інструкція з організації внутрішного контролю в системі Міністерства юстицій України, затверджену наказом Міністерства юстицій України від 26.07.2017 № 2396/5

 

Наказ Міністерства юстиції від 24.04.2017 року № 1383/5 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснюється відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів»

 

 

 

У 2017 році в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області головним спеціалістом з внутрішнього аудиту проведено внутрішні аудити за темами:

  • «Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та дотримання законодавства при здійсненні касових операцій та коштів, виданих під звіт»;
  • «Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та дотримання законодавства з питань витрачання бюджетних коштів на сплату комунальних послуг»;
  • «Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при стягненні виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій».

Головним спеціалістом з внутрішнього аудиту надаються рекомендації стосовно усунення та недопущення в подальшому порушень та недоліків, виявлених за результатами проведених внутрішніх аудитів, пропозиції щодо удосконалення досліджених аспектів діяльності об'єкта аудиту, здійснюється моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів, що передбачає контроль за впровадженням відповідних заходів з усунення виявлених під час аудиту порушень та недоліків.